Prowadzisz działalność? Nasza firma oferuje usługi księgowe, kadrowo-płacowe, usługi bhp. Naszym celem jest sukces naszych klientów. Zapewniamy asystę radcy prawnego oraz biegłego rewidenta.
  + 48 792 092 055
kontakt@veruscub.pl
Jakość i Bezpieczeństwo Doświadczenie i Profesjonalizm Jasne i Czytelne Zasady

Aktualności

Samochód służący działalności gospodarczej i celom prywatnym

W 2014 r., gdy wprowadzono do przepisów ustawy o VAT zasady odliczania 50% VAT m.in. od zakupu samochodów osobowych pojawiły się wątpliwości, czy samochody osobowe, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej oraz sporadycznie do celów prywatnych, mogą być uznane za środek trwały i podlegać amortyzacji.

O wyjaśnienie tego problemu nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów.

Z pisma Ministerstwa, jakie otrzymaliśmy 27 czerwca 2014 r., wynikało, że takie samochody mogą zostać uznane za środki trwałe podlegające amortyzacji.

Możliwości wprowadzania takich pojazdów do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie kwestionowały również organy podatkowe. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 września 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.460.2016.1.WRz. Organ ten stwierdził, że dla uznania samochodu za środek trwały bez znaczenia pozostaje fakt, że będzie on sporadycznie wykorzystywany do celów prywatnych. Literalne brzmienie art. 22a ust. 1 updof nie wymaga, by dany składnik majątku był wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jako warunek zaliczenia go do środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej.

Tymczasem w interpretacji indywidualnej z 21 września 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.157.2017.2.AG Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał na brak możliwości zaliczenia do środków trwałych samochodu osobowego sporadycznie wykorzystywanego do celów prywatnych.

W związku z tym wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z prośbą o przedstawienie aktualnego stanowiska w tej sprawie.

W piśmie nadesłanym do nas 31 października 2017 r. Krajowa Informacja Skarbowa (zwana dalej KIS) poinformowała, że stanowisko Ministerstwa Finansów wyrażone w piśmie z 27 czerwca 2014 r. pozostaje aktualne. Samochód osobowy, który jest wykorzystywany w działalności gospodarczej oraz częściowo do celów prywatnych, może być uznany za środek trwały i podlegać amortyzacji.

KIS zwróciła uwagę, że pogląd ten jest również prezentowany w interpretacjach wydawanych jeszcze przez Dyrektorów Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów - jak np. wskazana przez nas interpretacja indywidualna z 27 września 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.460.2016.1.WRz, jak i już przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, np. interpretacja indywidualna z 11 kwietnia 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.83.2017.1.JŁ.

Wynika z nich, że w przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, spełniającego kryteria do uznania za środek trwały (tj. będącego własnością podatnika, kompletnego i zdatnego do użytku, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok), możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, czy też częściowo do celów prywatnych. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego (niższej niż 20.000 euro) wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej, zaliczonego do środków trwałych mogą więc być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dodatkowo KIS poinformowała, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podjął działania związane z weryfikacją interpretacji indywidualnej z 21 września 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.157.2017.2.AG.

Usługi księgowe
BHP
Usługi kadrowo – płacowe
Copyright © VERUS 2018

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies     Zamknij X