Prowadzisz działalność? Nasza firma oferuje usługi księgowe, kadrowo-płacowe, usługi bhp. Naszym celem jest sukces naszych klientów. Zapewniamy asystę radcy prawnego oraz biegłego rewidenta.
  + 48 792 092 055
kontakt@veruscub.pl
Jakość i Bezpieczeństwo Doświadczenie i Profesjonalizm Jasne i Czytelne Zasady

Oferta: Usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • sprawdzenie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • zakwalifikowanie ich do księgowania, ze wskazaniem miesiąca księgowania oraz sposobu ujęcia w księgach,
 • ewidencję dowodów w dzienniku oraz na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji operatywnej dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Zapytaj o cenę »
 

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

 • sprawdzenie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zakwalifikowanie ich do księgowania, ze wskazaniem miesiąca księgowania oraz sposobu ujęcia w książce PiR,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień zapisów w książce PiR,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Zapytaj o cenę »

Pozostałe:

 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od osób,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów,
 • sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności, w tym bilansów, rachunków,
 • zysków i strat i deklaracji rocznych,
 • końcowe rozliczanie inwestycji.

Zapytaj o cenę »

Usługi księgowe
BHP
Usługi kadrowo – płacowe
Copyright © VERUS 2019

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies     Zamknij X